Nasz zespół

dr inż. Anna Leśniewicz

Opiekun

Zuzanna Walkowiak

Członek zarządu do spraw promocji

Agata Biesiekierska

Członkini

Kamila Żabicka

Członkini

Stanisław Oliszewski

Członek

Jan Stogniew

Członek

Tomasz Nowak

Członek

Oliwia Frankiewicz

Prezes

Patryk Peroński

Członek zarządu

Maciej Kazalski

Członek

Christopher Jones

Członek

Damian Pac

Członek

Karolina Pastuszka

Członek

Patrycja Raczkowska

Zastępca prezesa

Mateusz Drąg

Sekretarz

Aleksandra Mokrzan

Członkini

Julia Mądra

Członkini

Szymon Dziedzic

Członek

Natalia Michalak

Członek