Miejsce Rozwojowe

W tym semestrze na Wydziale Elektrycznym utworzone zostało Miejsce Rozwojowe, którego działalność ma stanowić wsparcie dla naszej społeczności akademickiej.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni, w której nacisk zostanie położony na potrzeby studentów, począwszy od starostów grupy i osób zaangażowanych w rozwój społeczności studenckiej, aż po studentów doświadczających trudności.

Co będzie się tam działo?

💡Tutoring Rówieśniczy: Nasz wydział charakteryzuje się różnorodnością programów studiów i specjalizacji. Miejsce Rozwojowe będzie stanowić platformę do organizowania sesji tutoringu rówieśniczego, gdzie studenci z wyższych lat będą mogli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami i koleżankami.

💡Szkolenia Rozwojowe: Planujemy organizować różnorodne szkolenia rozwojowe, które dostosujemy do potrzeb naszych studentów. Te szkolenia będą obejmować zarówno rozwijanie umiejętności miękkich, jak i praktyczne umiejętności związane z naszym obszarem studiów.

💡Miejsce Wymiany Doświadczeń: Miejsce Rozwojowe będzie platformą do wymiany doświadczeń między studentami. Będzie to przestrzeń, gdzie można będzie dyskutować o projektach, pracach dyplomowych, czy pomysłach na rozwijanie umiejętności zawodowych.

💡Szkolenia Rozwoju Osobistego: Rozwój osobisty jest kluczowy w procesie edukacji. Planujemy organizować szkolenia z zakresu zarządzania czasem, komunikacji, radzenia sobie ze stresem i innymi umiejętnościami niezbędnymi w życiu akademickim i zawodowym.

💡Wsparcie Dedykowane: Rozumiemy, że studenci mają różne potrzeby i wyzwania. Dlatego też planujemy oferować wsparcie dedykowane, na przykład dla studentek na naszym wydziale, a także dla tych, którzy doświadczają trudności w nauce czy w życiu akademickim.

Mamy nadzieję, że to Miejsce zainspiruje studentów do współpracy, kreatywności i rozwoju.

Zachęcamy do kierowania potrzeb, pytań i chęci współpracy do koordynatorek Miejsca Rozwojowego:
Dr inż. Joanna Budzisz – joanna.budzisz@pwr.edu.pl
Inż. Oliwia Frankiewicz – 256135@student.pwr.edu.pl


Opublikowano

w

,

Tagi: